Saturday, September 12

Marodörer i trädgårdslandet..

Mina "kära" hyresvärdar har fått ett ryck och rensar rabatter och grusgångar idag .. Jag kan ju känna att har man inte gjort det på hela året innan så är det kanske inte så lönt att göra det i mitten av september heller.... När de sen inte ser skillnad på kirskål och planterade trädgårdsväxter så är det ju som att ha sorkar och kaniner frisläppta i landen...

No comments: