Tuesday, September 29

Skogsarbetare är ett kul yrke

Eller så är det väldigt tråkigt där ute i skogen så de måste roa sig lite... Grannen till mina föräldrar fällde skog och när skogsarbetarna åkt därifrån låg den här stenen uppe på stubben!


Det är grannens ocharmiga kalhygge, mina föräldrar vårdar sin skog, inte profiterar på den...

No comments: