Sunday, November 1

My hometown


Den här fina funkisvillan är känd som Doktor Anderssons hus. Det är inte han som bor kvar, men funkisvillan har skötts om fint.

No comments: