Saturday, January 23

Basic arkitekturhistoria..

Får inte mäklare lära sig lite arkitekturhistoria innan de färdigutbildas? Att kalla ett femtiotalshus för funkis är att dra det lite för långt...

Och vad är grejen med att de alltid skriver Representativ? Representativ för vad????? Husen var säkert representativa på den tiden då status för fakbrikörer/läkare med mera skulle visas upp, men nu? Eller menar de att denna villa är representativ för funkisen - inte i det här fallet, va?

No comments: