Tuesday, January 12

Puder

Pulkadragning, rattkälkeåk, sparkning, knarrande promenader. Rätt go vinterledighet, enligt mina mått!

No comments: