Wednesday, March 24

Affirmation på ytterdörren

Fast helst vill jag ha ett T mellan S:et och A:et!

No comments: