Thursday, April 15

Vikten av snabb information

Kanske är det för att vi är så bra på att leverera nyheter och viktig information utåt som gör att vi är så dåliga på interninformationen??

Vår internweb;

... övriga fakturor ska vara slutattesterade senast den 14/4 kl 17.00.
Den 16 april klockan 9.00 öppnar systemet igen.
Senast ändrad: 2010-04-15 11:53:00


Fint att de informerar i alla fall, även om det var i senaste laget..

No comments: